puce H1 Geld-Kansspel.be

EPIS : een systeem om beter de toegang van spelers tot spelen in België te controleren

Maandag 20 januari, 2014

Logo Kansspelcommissie
België beschikt beschikt over het veiligheidsdispositief EPIS genaamd om de toegang tot de sector van de kansspelen te controleren. Dit systeem bestemd voor de speloperatoren biedt de mogelijkheid iedere burger die door de wet het spelen ontzegd werd, de toegang tot de speelhallen te verbieden

De Belgische wet is één der strengste in Europa voor wat de kansspelen betreft. Zij is in het bijzonder heel streng op 2 punten : het spelen door minderjarigen en door gerechtelijke agenten. Inderdaad, de minderjarigen hebben hoegenaamd niet het recht op een kansspel te spelen of zelfs maar gewoonweg een loterijbiljet te kopen. Dezelfde regel geldt voor de magistraten, griffiers of politiemensen, alhoewel de wet hun toelaat koersen bij te wonen in hippodromen of aanwezig te zijn in speelhallen. Tot dusver werd de regel min of meer nageleefd, maar het systeem vertoont gebreken, onder meer wat de loterij betreft : de verdelers van Lottobriefjes controleren niet altijd de identiteit van de betaler der biljetten. De casinopromotoren van hun kant, waren niet altijd te nauwlettend op de personaliteit van hun klanten.

De Belgische instelling voor de controle en reglementering van kansspelen gebruikt dus een doeltreffend middel om zijn dispositief te verstevigen ter bestrijding en controle van de afwijkingen gekoppeld aan het spel : het systeem EPIS (Excluded Persons Information System). EPIS is een geïnformatiseerde gegevensbasis die ter beschikking gesteld wordt van alle operatoren der online of fysieke kansspelen. Zij bevat nauwkeurige informaties betreffende meer dan 50.000 Belgische staatsburgers : zij voor wie een wettelijk verbod geldt om te spelen (gerechtspersonen) en zij die uitgesloten zijn om te spelen ingevolge strafrechtelijke sancties of voor overmatige schuldenlasten. Aldus, wanneer een speler zich meldt om te spelen, heeft de speelhal de verplichting na te gaan of hij de toelating heeft dit te doen. Wanneer EPIS een groen signaal geeft, mag de klant spelen ; daarentegen, wanneer het signaal rood is, moet hem automatisch het spelen verboden worden.

Elke speloperator die het voorschrift  voor de controle met EPIS niet zal naleven zal een strafrechtelijke en/of administratieve sanctie opgelegd krijgen die kan gaan van een gewone boete of het weghalen der machines of het intrekken van de licentie door de Commissie van de kansspelen. De Nationale Loterij zal evenwel zelf blijven instaan voor de controle van minderjarigen in zo ongeveer 5.300 verkooppunten in België. Zij besliste het aantal onverwachte verificaties op het terrein op te drijven, ook genaamd “Mystery shopping”. De controles zullen op eender welk ogenblik van het jaar kunnen plaatsvinden, zonder verwittiging, en sancties zullen bij inbreuk toegepast worden.

Commentaar over de nieuwe

Wees de eerste om uw advies geven.

Geef uw mening op het nieuws

Schrijf de code

De artikels van de rubriek KSC - Kansspelcommissie in België

 
 
rss twitter Facebook Facebook